Clean

Köp ozongenerator från Ozoneair

Ozongeneratorn fungerar helt automatiskt. Det enda du behöver göra är att ange storleken på ytan som ska rengöras. Efter avslutat uppdrag stänger Ozoneair till och med av sig själv. Vi har inte hittat någon motsvarande ozongenerator med samma heltäckande funktionalitet. Så varför chansa?

Över 40 000 nöjda kunder

Testa riskfritt i 14 dagar

5 års garanti

Ozongeneator Clean 60

Ozongenerator

Clean 30

3990 kr

Kapacitet:

30 m²

Behandlingstid:

4 timmar

Helautomatisk

Patenterad teknik

Ozongenerator Clean 60
BÄSTSÄLJARE

Ozongenerator

Clean 60

5990 kr

Kapacitet:

60 m²

Behandlingstid:

2 timmar

Helautomatisk

Patenterad teknik

Ozongenerator Clean 120

Ozongenerator

Clean 120

7990 kr

Kapacitet:

120 m²

Behandlingstid

2 timmar

Helautomatisk

Patenterad teknik

Fördelar med våra ozongeneratorer

SKONSAMT OCH EFFEKTIV

Vår ozongenerator använder patenterad teknik och anpassar mängden ozon exakt till utrymmets storlek vilket förhindrar skador.

AUTOMATISK OZONGENERATOR

Ozongeneratorn fungerar helt automatiskt. Det enda du behöver göra är att ange storleken på ytan som ska rengöras. 

du kan rengöra alla utrymmen med en ozongenerator

BEPRÖVAD OZONTEKNIK

Att våra ozongeneratorer verkligen ger effekt bevisas av att den redan sålts i över 40 000 exemplar. En beprövad teknik, med andra ord.

Tänk på det här innan du köper en ozongenerator

Funderar du på att köpa en ozongenerator för att rena luften och bli av med dåliga lukter?
Det finns olika ozongeneratorer på marknaden. Men hur skiljer de sig åt – och vad avgör om en ozongenerator ger bra resultat och är säker att använda?
Här är din guide inför köpet.

Ozongeneratorer – så skiljer de sig från luftrenare

För det första: Många förväxlar en ozongenerator med en luftrenare, men det är två helt olika produkter.

– En luftrenare har oftast ett filter för att fånga upp partiklar (från till exempel pollen eller luftföroreningar), och den måste stå på kontinuerligt för att rena luften.

– En ozongenerator använder du vid enstaka tillfällen. Den luktsanerar i ett rum eller annat utrymme med hjälp av gasen ozon. Ozongeneratorn Ozoneair tar bort dåliga lukter, mögelsporer, bakterier, allergener och andra skadliga mikroorganismer på några timmar. Den eliminerar också lukter som fått fäste i ytor och material. Du blir av med svåra lukter som mögel-, rök- och urinlukt.

ozongenerator sm du smidigt förflyttar mellan utrymmen
du kan rengöra alla utrymmen med en ozongenerator

Hur fungerar ozon, som sprids av en ozongenerator?

Ozon är en gas som kallas aktivt syre. Molekylen består av tre syreatomer och är ett starkt oxidationsmedel. När ozon kommer i kontakt med molekylerna som orsakar dålig lukt så oxideras dessa av ozonet – och alla lukter försvinner. Ozonet förstör också cellväggarna i bakterier och mögelsporer så att de slutar reproducera sig.

Ozonmolekyler som inte oxiderar sönderfaller naturligt till vanligt syre. Efter en behandling med en ozongenerator finns inget ozon kvar i utrymmet som sanerats.

Hur tillverkar ozongeneratorn ozon?

Det är viktig att vara uppmärksam på hur ozonet tillverkas i ozongeneratorn. Vissa generatorer är visserligen effektiva men kan ge upphov till restprodukter som kan vara hälsofarliga.

En ozongenerator omvandlar syre (O2) till ozon (O3) med hjälp av en koronaurladdning. Syret passerar genom ett elektriskt fält och blir till ozon.

Men: Det finns två sorters koronaurladdningar som används i ozongeneratorer – högfrekventa och lågfrekventa.

En högfrekvent koronaurladdning kan bilda skadliga restprodukter, till exempel svavelsyra och kväveoxid, som är hälsovådliga i tillräckligt stora mängder. Restprodukterna kan också skada material i utrymmet som saneras.

Så jobbar ozongeneratorn Ozoneair

Ozoneair ozongenerator använder en unik och egenutvecklad styrteknik som anpassar mängden ozon optimalt. Den arbetar i oscillerande intervaller vilket innebär att intensiteten varieras när den sprider ut ozon. Detta ger en jämn spridning av ozon i hela utrymmet och gasen kan arbeta på djupet.

– Ozoneair är helautomatisk och räknar ut den bästa behandlingstiden och rätt ozonnivåer utifrån det utrymme som ska behandlas. På så sätt maximeras effekten samtidigt som risken för skador elimineras. Ozoneair har testkörts i tiotusentals timmar för att säkra att den inte kan skada något material,.

Menu